EXHIBITIONS

Exhibitions and artistic projects:

2022
Painting exhibition, Local Community Centre Gallery, Dębica.
Exhibition of drawings at the Bator Art Gallery in Szczyrk.

2020
Painting exhibition, Local Community Centre Gallery, Dębica.

2019
Painting exhibition, Local Community Centre Gallery, Debica
Participation in the international painting en plein-air during the Ozora Music Festival in Hungary.

2018
Painting Exhibition at Maya Gallery in Toruń
Painting exhibition at the Cavaletto Gallery at Sandra SPA in Karpacz
Painting exhibition, Local Community Centre Gallery, Debica

2017
Painting Exhibition at the Art Center of Moscice in Tarnów

2016
Painting exhibition, Local Community Centre Gallery, Debica
Creation and execution of the project “Small Designers” together with the company “Śnieżka” and the Foundation  “Your Chance”. Creativity workshops for children. Debica.
Performing stage design for the musical “Penderecki by the keyhole.”
European Center for Music of Krzysztof Penderecki in Lusławice

2015
Painting exhibition “In my fairy tale” Centrum Edukacji i Kultury, Jaroslaw
Painting exhibition,  HolaLola club, Rzeszow
Painting exhibition “In my fairy tale”,  SCEK Gallery, Warsaw

2014
Painting exhibition “Origami in love”, Ambrozja club, Debica
Painting exhibition “Never ending story”, Bialolecki Osrodek Kultury, Warsaw
Painting exhibition “Never ending story”, Teatr Maska, Rzeszow
Painting exhibition “In my fairy tale”, Local Community Centre Gallery, Debica
Stage design for Stanisław Moniuszko’s “Horrible Manor” opera, Directed by: Jakub Bulzak

2013
Stage design for the opera “Love Drink” Gaetano Donizetti. Director: Jakub Bulzak

2012
Photography exhibition, Local Community Centre Gallery, Debica
Painting exhibition “Awaking the imagination”, Ambrozja club, Debica

2011
Sculpturing exibition “Captivated in stone”, Local Community Centre Gallery, Debica
Illustrations for the magazine “Eksmagazyn” no.6 September

2010
Painting exhibition “Art event Artpark”, Rydz Smigly park, Warsaw

2009
Sculpture and painting exhibition “So different…”, Local Community Centre Gallery, Debica
Stage design for theatrical performance “The Meeting” at the Białołęckie Center of Culture in Warsaw. Directed by: Aneta Muczyń, Warsaw

Numerous participation in environmental exhibitions in the Gallery of the Municipal Cultural Center in the years 2009 – 2017, Dębica

Wystawy i wybrane projekty:

2022
Udział w Wystawie Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK  w Dębicy.
Wystawa rysunków w Galerii Sztuki Bator w Szczyrku.

2020
Udział w Wystawie Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK  w Dębicy.

2019
Udział w Wystawie Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK w Dębicy.
Udział w międzynarodowym plenerze malarskim podczas Festivalu muzycznego Ozora na Węgrzech.

2018
Wystawa Malarstwa w Galerii Maya Toruń
Wystawa malarstwa w Galerii Cavaletto w Sandra SPA  w Karpaczu
Udział w Wystawie Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK w Dębicy.

2017
Wystawa Malarstwa w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
Udział w Wystawie Środowiskowej w Galerii Sztuki MOK w Dębicy.

2016
Stworzenie i wykonanie projektu “Mali Projektanci” wraz z firmą “Śnieżka” oraz Fundacją Śnieżki ”Twoja Szansa”. Warsztaty kreatywności dla dzieci. Dębica.
Wykonanie scenografii do bajki muzycznej “Penderecki przez dziurkę od klucza” .
Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Wystawa zbiorowa w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica

2015
Wystawa malarstwa, Ośrodek Kultury Opactwa Sióstr Benedyktynek, Jarosław
Wystawa malarstwa, Kawiarnia HolaLola, Rzeszów
Wystawa malarstwa, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Warszawa

2014
Wystawa malarstwa, “Zakochane Origami”, Restauracja Ambrozja, Dębica
Wystawa malarstwa, “Niekończąca się opowieść”, Białołęcki Ośrodek Kultury, Warszawa
Wystawa malarstwa, “Niekończąca się opowieść”,Teatr Maska, Rzeszów
Wystawa malarstwa, “Witajcie w mojej Bajce”, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica
Wykonanie scenografii do opery “Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, Reżyseria: Jakub Bulzak,

2013
Wykonanie scenografii do opery “Miłosny Napój” Gaetano Donizetti. Reżyseria: Jakub Bulzak,

2012
Wystawa fotografii, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica
Wystawa malarstwa, “Pobudzić wyobraźnię”, Restauracja Ambrozja, Dębica

2011
Wystawa rzeźby, “Zaklęte w kamieniu”, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica
Ilustracje do magazynu “Eksmagazyn” no.6 wrzesień

2010
Wystawa malarstwa i rzeźby. Artpark w parku Rydza Śmigłego, Warszawa

2009
Wystawa malarstwa oraz rzeźby, “Tak Różni…”, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Dębica
Wielokrotny udział w wystawach środowiskowych w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w latach 2009 – 2017, Dębica
Wykonanie scenografii do przedstawienia teatralnego “The Meeting” w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie. Reżyseria: Aneta Muczyń, Warszawa